کنترلر بلوتوث

3 کالا

در این دسته کنترلر هایی قراردارند که با بلوتوث وصل میشوند.