کنترلر بلوتوث

1 کالا

در این دسته کنترلر هایی قراردارند که با بلوتوث وصل میشوند.