نواری های آر جی بی(RGB) چهار سیم

این نواری ها 4 سیم دارند که یک سیم مثبت و سه سیم رنگ اصلی ها هستند .یعنی قرمز . آبی . سبز
و این نواری ها برنامه پذیر نیستن ولی بسته به کنترلر مورد استفاده میتونید بشون افکت بدین