نواری های آر جی بی(RGB) سه سیم(برنامه پذیر)

این نواری ها از سه سیم تشکیل شده اند که یک سیم ولتاژمثبت و یک سیم برای انتقال دیتا و دیگری ولتاژ صفر هست
این نواری ها برنامه پذیر هستند و میتونید براشون حتی برنامه بنوسید و استفاده کنید